Polep návesu, prekrytie starej reklamy so 7 ročnou bielou fóliou a troška grafiky na to, 7 ročná čierna plotrovaná fólia