Polep ťahačov pre Lanfer s.r.o., 7 ročnou potlačenou a zalaminovanou fóliou