PGT69 s.r.o. prevádzka na ul. Sv. Cyrila a Metoda 10, Piešťany. Tel. 0949 273 929